Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

NUR BALA

Wij werken al een paar jaar samen met de Kirgizische stichting Nur Bala. Daarvoor hebben we samen gewerkt met Every Child.

Pepijn Trapman, de initiator van Geefeenkoe.nl kwam tijdens zijn werk voor VSO in 2005-2007 voor het eerst in aanraking met Every Child en had vertrouwen in de werkwijze en resultaten van de stichting.

Na de bezuinigingen in Europa heeft het hoofdkantoor Kyrgyzstan helaas uit hun ondersteuningsaanbod teruggetrokken. Gelukkig is het werk dat Every Child in Kyrgyzstan voor kinderen met een beperking deed over genomen door Nur Bala.

De doelen van Nur Bala zijn natuurlijk breder dan de doelen van onze stichting. Nur Bala behartigt de belangen van kinderen met een beperking en probeert hun levenstandaard en kansen te vergroten. Het koeienproject is daar een onderdeel van.

In 2005 werd de eerste koe geschonken door Pepijn en later volgden er meer.
In eerste instantie werden de koeien betaald door nabije familileden, later door vrienden, collega’s en kenissen en mensen in zijn omgeving die van het project gehoord hadden.

Omdat het doneren van koeien aan gezinnen met een gehandicapt kindje zo’n succes bleek te zijn werd in onderling overleg met Every Child besloten om de samenwerking te formaliseren.

Dit heeft geresulteerd in het aanstellen van een ‘koe assistent’ in februari 2008. Deze koe-assistent wordt persoonlijk betaald door Pepijn en zijn ouders maar valt onder de verantwoordelijkheid van Nur Bala. Wat de taken en opdracht van de koe-assistent zijn kun je lezen bij ‘Het Project’

Wat de algemene werkwijze is en uitgangspunten zijn van Nur Bala kun je op deze pagina’s lezen.

Our mission is working with families, communities and government to create the best environment for children to thrive and develop for their full potential. We protect the rights of children in line with the UN Convention on Child Rights.
Our vision is a world where every single child has the right to grow up in a safe and secure family, free from poverty and exploitation.
In all our projects we are trying to introduce sustainable positive change in partnership with governmental institutions and communities.
On this moment we are supporting 4 groups of parents and their disabled children in Talas Province, who expressed their wishes to open a Day Care Centre for their children. In this way the disabled children will get the services they need from well trained professionals, while parents can work and reduce their poverty related problems on a personal level. If we can develop Day Care Centers, parents do not have to place their child in institutions. The child can get the love of his parents and still get the professional support he needs.
This project is community based. This means that the initiative comes from the community and that everybody is contributing something. Parents give their time and energy; government structures gave parents suitable buildings, people from the community are doing repair work, etc.
Because resources are always limited, especially in Talas Province, parents see the importance to combine all that is available. They have asked us to write a letter to you and to discus the possibilities of supporting their initiative. They understand that their dream can only become reality if we are able to combine all strengths.