Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

NIEUWS

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws van onze stichting? Meld je dan aan voor de Nieuwsbrieven door in de rechterkolom je emailadres in te vullen. In de linkerkolom vind je de link naar de pagina met oude Nieuwsbrieven.

Fastival Mondial Apeldoorn bestaat 20 jaar: Feest!

 

 

 

Stem ook op “Geef een koe”

 U kunt onze stichting nú steunen zónder dat het u geld kost. En het kan de stichting wél geld opleveren. Véél geld. Daar kunt u voor zorgen door er op te stemmen! 

Omroep KRO organiseert een wedstrijd voor Goede Doelen. Deze actie wordt “Warm Hart” genoemd. Informatie daarover vindt u op www.kro.nl en dan klikken op “Geven”. Daar ziet u alle Goede Doelen die aan de actie deelnemen. U kunt op één van deze Goede Doelen stemmen. Geefeenkoe.nl staat daar bij. De drie Goede Doelen met de meeste stemmen ontvangen € 10.000, € 5.000 of  € 2.500.

 U kan natuurlijk om te stemmen op Geefeenkoe.nl ook rechtstreeks naar onze eigen pagina. Via www.kro.nl/geven/stichting-geef-een-koe komt u daar op terecht. Als u “Stem Nu” aanklikt hebt u ons gesteund. Waarvoor hartelijk dank.

 De actie loopt tot 29 september van dit jaar. Dan wordt ook de uitslag bekend gemaakt. Het is natuurlijk prettig als u NU uw stem uitbrengt. En wilt u dit bericht delen met zo veel mogelijk mensen? Ik denk aan familie, vrienden, organisaties waar u mee te maken hebt en de sociale media.
Alvast veel dank namens die gezinnen in Kyrgyzstan. Ze hebben u nodig.

 Een goed voorbeeld doet volgen.

 In Kyrgyzstan is een lokale vestiging van ICCO actief. ICCO is een organisatie die werkt aan Ontwikkelingssamenwerking met een hoofdkantoor in Utrecht. Ook zij hebben als middel onder meer de verstrekking van koeien aan gezinnen met een gehandicapt kind. Nur Bala, onze organisatie aldaar, heeft ze daarbij ondersteund. Opnieuw dus een koeienproject in een ander gedeelte van Kyrgyzstan. Eerder al was Nur Bala actief bij de ondersteuning van een koeienproject dat mede werd opgezet  door de Rotaryclub in de hoofdstad Bishkek. Bekijk onderstaand filmpje.

Creatieve sponsor actie

Koe Bregje

Ria Schalkwijk heeft in het verleden koe Geis, zie op de site koe nr. 312, geschonken. Daar komt binnenkort koe Bregje bij. Vanwege haar 70e verjaardag heeft Ria een feestje gegeven en heeft als cadeau geld de aankoop van Bregje gevraagd. En dat is gelukt. Dus Geis krijgt over een tijdje gezelschap. Een mooi voorbeeld van op creatieve wijze met je verjaardag omgaan.

Mijlpaal voor stichting “Geefeenkoe.nl”.

image-32717941De stichting Geefeenkoe.nl heeft in afgelopen november een belangrijke mijlpaal bereikt. Toen is in Kyrgyzstan (Kirgizië) op de lokale veemarkt de 500ste koe aangeschaft. Nét als al haar voorgangers ging ook deze koe naar een gezin met een gehandicapt kind. De moeder is hier vaak alleenstaand.  De koe is drachtig, gaat een kalfje krijgen en dus melk geven. Het kalfje moet door het gezin na 6 maanden worden afgestaan en gaat dan naar een ander gezin. De melk houdt het gezin voor eigen gebruik en verkoop aan de deur. Die verkoop is het inkomen van het gezin. En uitzicht op een beter bestaan. Want het straatarme gezin wordt deskundig begeleid in het houden van de koe, de verzorging en opvoeding van het gehandicapte kind, het omgaan met geld en het krijgen van meer kalfjes die men verder zélf mag houden. Een straatarm gezin dat een kommervol bestaan dreigde kan na enige tijd op eigen benen staan en zélf aan een betere toekomst werken. En met succes, dat hebben de afgelopen jaren wel aangetoond.

De stichting is in 2008 opgericht. En behalve de 500 gezinnen die een koe hebben gehad zijn er ook gezinnen met de kalfjes geholpen. Dus heeft Geefeenkoe.nl, die het moet hebben van vrijwilligers en donaties, sinds de oprichting bijgedragen aan een duurzaam betere toekomst van bijna 900 gezinnen. Die anders in het mooie maar arme Kyrgyzstan kansloos zouden zijn geweest. Na een aantal jaren heeft men dus op eigen kracht met een aantal koeien een mooie toekomst opgebouwd. En is men instaat om ook andere arme gezinnen te ondersteunen.
Geefeenkoe.nl werkt met vrijwilligers die hun onkosten niet kunnen declareren. Ook de bezoeken aan Kyrgyzstan worden uit eigen zak betaald.
Het succes van Geefeenkoe.nl houdt niet in dat de problemen nu over zouden zijn. Er kunnen op jaarbasis ongeveer 70 koeien worden aangeschaft. Terwijl er door de belabberde medische voorzieningen, of beter het gebrek er aan, in het gebied waar gewerkt worden per jaar 120 gehandicapte kinderen worden geboren. Hulp blijft dus nodig. Terwijl  tevens pogingen in het werk worden gesteld de gebrekkige medische voorzieningen te verbeteren. Dit door samen te werken met organisaties die daar hun doelstelling van hebben gemaakt.
Kortom, graag uw aandacht voor dit mooie werk. Uw bijdrage graag op IBAN NL 84 TRIO 0786 8517 59 t.n.v. Geefeenkoe.nl te Apeldoorn. Elke Euro is welkom. Een hele koe schenken kan ook. U bepaalt dan tevens de naam van de koe. Kijkt u ook eens op www.geefeenkoe.nl. Tenslotte  kunt u penningmeester Hans Trapman vrijblijvend uitnodigen voor een mooie presentatie over het project en over het mooie en fascinerende Kyrgyzstan. Mail hans@geefeenkoe.nl of bel 055 3558061

Geldinzamelingsacties

Er worden diverse acties gehouden om geld in te zamelen voor stichting Geefeenkoe.nl. Zie de rechterkolom voor de meest recente acties.