Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

Mondial Apeldoorn

Onze stichting is lid geworden van “Mondial Apeldoorn.”

Dit is een platform voor organisaties die zich met ontwikkelingssamenwerking bezig houden. Er zijn 37 organisaties bij aan gesloten.
Het doel is elkaar te versterken door te profiteren van wederzijdse kennis en ervaring. Er zijn regelmatig bijeenkomsten en één keer per jaar is er een manifestatie waarbij alle organisaties zich presenteren aan de Apeldoornse bevolking en andere belangstellenden uit de omgeving.
Geefeenkoe.nl is door het bestuur van dit platform onderzocht, doorgelicht en in orde bevonden.
Bekijk de website van Mondial Apeldoorn.

Wil(t) u/jij meehelpen? Dat kan!

Een ‘hele’ koe kost € 750,-
We hebben al meer dan 200 koeien geschonken.
Doe(t) u/jij ook mee?
Bij ‘sponsoring’ staat uitgelegd hoe je ook een bijdrage kunt leveren.