Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

Jaarrekening

Elk jaar maken we een inhoudelijk en financieel jaarverslag.
Het inhoudelijke verslag wordt door het bestuur samengesteld.

Daarin worden oa de activiteiten van het afgelopen jaar vermeld.
Daarnaast wordt er een financieel jaarverslag gemaakt. Deze wordt gemaakt door vrijwilliger Marrtin Smit samen met onze penningmeester. Martin heefte rvarting met het maken van financiele jaarverslagen.
Beide verslagen worden belangeloos gecontroleerd
door accountant Marieke van Rooij. Zij controleert of inkomsten en uitgaven met elkaar overeen komen en of deze op de juiste manier zijn gedocumenteerd.
Beide stukken worden na goedkeuring samengevoegd tot de Jaarrekening.

Als u de laatste jaarrekening in wilt zien dan kunt u op onderstaande link klikken.

Jaarverslag en jaarrekening 2016

Het bankrekeningnummer van onze stichting is:

IBAN “NL84TRIO 0786851759”

t.n.v. stichting Geefeenkoe.nl
Vlasakker 57
7582 AT Losser