Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

Bijdrage van Impulsis

Onze stichting ontvangt naast financiële bijdragen van particulieren en scholen ook af en toe een bijdrage van een organisatie die de doelstelling van onze stichting ondersteunt. Onlangs hebben we een prachtige bijdrage ontvangen van Impulsis. “Impulsis is het gezamenlijke loket van Edukans, ICCO en Kerk in Actie voor particuliere initiatieven in ontwikkelingslanden. Impulsis biedt niet alleen financiële steun, maar ook vooral advies, expertise, een (inter-)nationaal netwerk en trainingen voor haar partners.”
Een deel van het bedrag wordt besteed voor de aanschaf van koeien, een ander deel voor kosten die onze samenwerkingspartner in Kirgizië (Nur Bala) maakt. Impulsis stelt als voorwaarde dat we naast het bedrag dat we hen ontvangen zelf, vóór juni 2014, minimaal het dubbele bij elkaar brengen (40 – 60% regeling). Tot nu toe is dat met een gemiddelde van 40 koeiendonaties per jaar, geen probleem gebleken om dat geld middels donaties van particulieren bij elkaar te brengen.

Ga voor meer informatie over Impulsis naar:
www.impulsis.nl