Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

HET PROJECT

Sinds het begin van het project in 2005 zijn er meer dan 300 koeien aangeschaft. Soms leven de gezinnen in de stad of een dorp maar heel vaak ook in een afgelegen gebied in de bergen. Veel van de kinderen krijgen geen vorm van educatie. Soms is dat onwetendheid maar veel vaker is het gebrek aan vervoer. Onze samenwerkingspartner probeert de ouders over te halen om het kind naar school of een Kinderdagverblijf te laten gaan. Het effect van de koe en educatie op het kind wordt bij de casus van koe Grietje (één van onze eerste koeien) goed beschreven.

Omdat Pepijn Trapman destijds nog niet wist dat zijn initiatief zo’n succes zou worden zijn met name in het begin niet alle gegevens geregistreerd.

Van de koeien die ná de oprichting van onze stichting op 26 november 2008 zijn aangeschaft is dat wel het geval. Als je boven in het menu op ‘ALLE KOEIEN klikt zie je welke koeien er tot nu toe zijn geschonken.

Kalfjes

Wanneer er een sterretje achter de naam van de koe staat hebben we een ‘case description’ van het gezin gekregen aan wie een kalf van de desbetreffende koe is geschonken. Dit hopen we altijd zo snel mogelijk geraliseerd te hebben. Snel wil zeggen binnen 1,5 jaar: een koe is namelijk 9 maanden drachtig, een kalfje wordt geschonken wanneer het tussen de 4 en 6 maanden oud is.

Soms duurt het door omstandigheden langer. Het kan zijn dat het kalfje tijdens of al voor de geboorte overlijdt. Er zal dan worden geprobeerd om de koe weer te bevruchten zodat het eerste gezin alsnog een kalfje aan een tweede gezin kan schenken. Als het kalfje bij de geboorte is overleden kan er dus nog een extra jaar bijkomen.